Πρόεδρος

Θεόδωρος Δαρδαβέσης, Κοσμήτορας της Σχολής Επιστημών Υγείας του ΑΠΘ

 

dardaves@auth.gr

Ο Θεόδωρος Ι. Δαρδαβέσης είναι Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο «Υγιεινή και Κοινωνική Ιατρική» και Διευθυντής του Εργαστηρίου Υγιεινής, Κοινωνικής-Προληπτικής Ιατρικής και Ιατρικής Στατιστικής του Τμήματος Ιατρικής Α.Π.Θ. Το 2017 εξελέγη Κοσμήτορας της Σχολής Επιστημών Υγείας Α.Π.Θ. (Τμήματα Ιατρικής, Κτηνιατρικής, Φαρμακευτικής και Οδοντιατρικής) για την περίοδο 2017-2021.

Τα επιστημονικά του ενδιαφέροντα αφορούν στα πεδία της Υγιεινής, της Κοινωνικής και της Προληπτικής Ιατρικής. Το επιστημονικό του έργο περιλαμβάνει 338 εργασίες, που έχουν δημοσιευθεί σε έγκυρα ελληνικά και διεθνή επιστημονικά περιοδικά. Επίσης, έχει διεκπεραιώσει την επιμέλεια 12 επιστημονικών εκδόσεων, έχει συγγράψει κεφάλαια σε επιστημονικά συγγράμματα, καθώς και πολλές μονογραφίες και βιβλία.

Είναι μέλος των Συντακτικών Επιτροπών των περιοδικών «Μεταμόσχευση», «Ελληνικά Αρχεία AIDS», «Ιατρικά Θέματα», «Ελληνική Ιατρική» και «Γαληνός». Έχει διατελέσει μέλος της «Επιτροπής Αναθεώρησης του Ελληνικού Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας», μέλος Επιστημονικών Επιτροπών 25 Συνεδρίων και μέλος Οργανωτικών Επιτροπών 5 Διεθνών Συνεδρίων και 45 Πανελληνίων Επιστημονικών Συνεδρίων.

Είναι μέλος 15 Επιστημονικών Εταιρειών, σε πολλές από τις οποίες συμμετέχει στα Διοικητικά Συμβούλια. Είναι, επίσης, μέλος 22 Ιατροκοινωνικών, Πολιτιστικών και Φιλανθρωπικών Οργανώσεων, σε πολλές από τις οποίες συμμετέχει στα Διοικητικά Συμβούλια. Είναι μέλος Συμβουλευτικών Επιτροπών Διδακτορικών Διατριβών και Διπλωματικών Εργασιών, μέλος Επιτροπών της Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ. και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής του Κέντρου Ιστορίας Θεσσαλονίκης.

Έχει τιμηθεί από 32 Φορείς, Εταιρείες και Συλλόγους για την επιστημονική και ιατροκοινωνική του προσφορά.