Εν Θεσσαλονικη

Κέντρο Μελέτης Πολιτιστικής Κληρονομιάς Κυρίλλου και Μεθοδίου

 

Το Κέντρο Μελέτης Πολιτιστικής Κληρονομιάς Κυρίλλου και Μεθοδίου ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 2011 από τον αείμνηστο Καθηγητή της Θεολογικής Σχολής Αντώνιο-Αιμίλιο Ταχιάο. Τη δημιουργία του Κέντρου αυτού υπαγόρευσε η ανάγκη να προωθηθεί στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό η μελέτη της ζωής και της δράσης των αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου.

 

Έως τότε απουσία αναλόγου κέντρου στην Ελλάδα δημιουργούσε την εντύπωση ότι το έργο των δύο αυτών μεγάλων προσωπικότητων, τις οποίες τιμά ολόκληρος ο σλαβικός αλλά και ο ευρωπαϊκός κόσμος -και για τους οποίους έχουν γραφεί διεθνώς χιλιάδες βιβλία και άρθρα (περισσότερα από 12.000)- δεν είναι γνωστό επαρκώς στην Ελλάδα. Το Κέντρο έχει καθαρά επιστημονικό χαρακτήρα και προβλέπει τη συνεργασία με επιστημονικά ιδρύματα της Ελλάδας και του εξωτερικού.

Κύριοι σκοποί του είναι η ανάδειξη της πολιτισμικής επίδρασης του Ελληνισμού στους σλαβικούς λαούς, των πνευματικών, πολιτιστικών και εκκλησιαστικών σχέσεων μεταξύ του ελληνικού και του σλαβικού κόσμου, αλλά και η μελέτη της βυζαντινής και μεταβυζαντινής τέχνης και των εκφράσεών της στους χώρους δράσης και επίδρασης των αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου.

Στους σκοπούς του Κέντρου εμπίπτει βέβαια και η δημοσίευση βιβλίων επιστημονικού αλλά και εκλαϊκευτικού χαρακτήρα, τα οποία θα αναφέρονται στην πολιτιστική και πνευματική κληρονομιά του ελληνικού κόσμου προς τον κόσμο των Σλάβων. Τα δημοσιεύματα σε ελληνική, δυτικές και σλαβικές γλώσσες έχουν καθαρά επιστημονικό χαρακτήρα.

Ήδη ένα από τα πρώτα δημοσιεύματα του Κέντρου είναι η επανέκδοση του ξενόγλωσσου περιοδικού Cyrillomethodianum, το οποίο διατίθεται ελεύθερα στο διαδίκτυο, ώστε να είναι προσβάσιμο σε ολόκληρη την επιστημονική κοινότητα. Η επανέκδοση της επετηρίδας αυτής, η οποία έφερε την ελληνική Σλαβολογία στο διεθνές επιστημονικό προσκήνιο, θεωρήθηκε απόλυτα επιβεβλημένη. Στο Cyrillomethodianum δημοσιεύονται επιστημονικά άρθρα Ελλήνων και ξένων επιστημόνων, όπως και παρουσιάσεις και κριτικές βιβλίων. Με τις ανταλλαγές του Cyrillomethodianum με επιστημονικά περιοδικά και βιβλία του εξωτερικού, οι συνεργάτες του Κέντρου έχουν τη δυνατότητα να ενημερώνονται για την επιστημονική κίνηση στις σλαβικές και άλλες χώρες. Η εκδοτική επιτροπή του Cyrillomethodianum αποτελείται από διακεκριμένους ακαδημαϊκούς και επιστήμονες από Ελλάδα, Η.Π.Α., Ρωσία, Ιταλία, Γαλλία, Γερμανία, Αυστρία, Σερβία, Ουκρανία Σλοβακία, Πολωνία και φυσικά Βουλγαρία.

Με τις δραστηριότητες του Κέντρου Μελέτης Πολιτιστικής Κληρονομιάς Κυρίλλου και Μεθοδίου τόσο η Θεσσαλονίκη αλλά και η Ελλάδα γενικότερα προβάλλονται σε διεθνές επιστημονικό πεδίο μελέτης των ελληνοσλαβικών πολιτισμικών και πνευματικών σχέσεων.

Το Κέντρο Μελέτης Πολιτιστικής Κληρονομιάς Κυρίλλου και Μεθοδίου είναι μέλος του Διεθνούς Επιστημονικού Δικτύου Pax Byzantino-Slava.

Επίκ. Καθηγ. Αγγελική Δεληκάρη

Επιστημονική Διευθύντρια του Κέντρου Μελέτης

Πολιτιστικής Κληρονομιάς Κυρίλλου και Μεθοδίου

Επικοινωνία

Κέντρο Μελέτης Πολιτιστικής Κληρονομιάς Κυρίλλου και Μεθοδίου

info@kyrillos-methodios.gr

Λεωφόρος Μεγ.Αλεξάνδρου 31, 54641 Θεσσαλονίκη

ΕΥΓΕΝΙΚΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ

" Η ιστοσελίδα αυτή είναι μια ευγενική χορηγία της κας, Ιουλίας Μπίλλη, εις μνήμην του Ομότιμου Καθηγητή Αντώνιου-Αιμίλιου Ταχιάου που υπήρξε ο ιδρυτής του Κέντρου. "

ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ

Κ.Μ.Π.Κ. Κυρίλλου και Μεθοδίου

Μεγ.Αλεξάνδρου 31
Θεσσαλονίκη

View on Google Maps