Επιστημονική Διευθύντρια του Κέντρου

Αγγελική Δεληκάρη, Επίκ. Καθηγήτρια της Μεσαιωνικής Ιστορίας των Σλαβικών Λαών, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Α.Π.Θ.

 

adelikar@hist.auth.gr

Γραφείο: 412, Νέο κτήριο Φιλοσοφικής

Σύντομο βιογραφικό σημείωμα

Η Αγγελική Δεληκάρη γεννήθηκε στην Καβάλα και μεγάλωσε στη Χρυσούπολη (Καβάλας). Σπούδασε στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του ΑΠΘ (ειδίκευση Ιστορία), ενώ εκπόνησε Magister Artium στο Τμήμα Σλαβικής Φιλολογίας του Julius-Maximilians-Universität (Würzburg/Γερμανία) και διδακτορική διατριβή στον Τομέα της Ιστορίας των Σλαβικών Εκκλησιών του Τμήματος Θεολογίας του ΑΠΘ με θέμα: Άγιος Γρηγόριος ο Σιναΐτης. Η δράση και η συμβολή του στην διάδοση του Ησυχασμού στα Βαλκάνια – Η σλαβική μετάφραση του Βίου του κατά το αρχαιότερο χειρόγραφο [Ελληνισμός και κόσμος των Σλάβων 6], Θεσσαλονίκη 2004.

Δίδαξε από το 1999 έως το 2003 στο Julius-Maximilians-Universität (Würzburg/Γερμανία), από το 2003 έως το 2011 στο Τμήμα Βαλκανικών Σπουδών (Φλώρινα) του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (Λέκτορας της Μεσαιωνικής Ιστορίας των Λαών της Χερσονήσου του Αίμου) και από το 2012 εργάζεται στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ως Επίκουρη Καθηγήτρια στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας με γνωστικό αντικείμενο «Μεσαιωνική Ιστορία των Σλαβικών Λαών». Είναι Επιστημονική Διευθύντρια του Κέντρου Μελέτης Πολιτιστικής Κληρονομιάς Κυρίλλου και Μεθοδίου και μέλος Διοικητικών Συμβουλίων Επιστημονικών Εταιρειών (Ελληνική Ιστορική Εταιρεία, Διεθνές Κέντρο Ορθοδόξων Σπουδών, Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, Διεθνές Επιστημονικό Δίκτυο Pax ByzantinoSlava, Βυζαντινή Θεσσαλονίκη, Βυζαντινή Οικουμένη κ.ά.).

Τα επιστημονικά ενδιαφέροντά της εστιάζονται σε ζητήματα Μεσαιωνικής Ιστορίας και Πολιτισμού των Σλαβικών Λαών, Βυζαντινο-σλαβικών σχέσεων, Ιστορικής Γεωγραφίας, Σλαβικών επιδράσεων στη διαμόρφωση των τοπωνυμίων στον ελλαδικό και τον ευρωπαϊκό χώρο, Μελέτης και έκδοσης σλαβικών χειρογράφων, Σλαβικής αγιολογίας, Ζητήματα βυζαντινο-σλαβικών σχέσεων στο Άγιον Όρος, Μακεδονίας και Σλάβων, Ρωσικής Ιστορίας, κ.ά.

Πρόσφατα βιβλία της είναι Η Αρχιεπισκοπή Αχριδών κατά τον Μεσαίωνα. Ο ρόλος της ως ενωτικού παράγοντα στην πολιτική και εκκλησιαστική ιστορία των Σλάβων των Βαλκανίων και του Βυζαντίου [Ελληνισμός και κόσμος των Σλάβων 12], Θεσσαλονίκη 2014, και Βυζαντινο-Σλαβικά Μελετήματα, Θεσσαλονίκη 2017.