«Κύριλλος και Μεθόδιος. Το Βυζάντιο και ο κόσμος των Σλάβων»

Συνδιοργανωτές:

Δήμος Θεσσαλονίκης,

Κέντρο Μελέτης Πολιτιστικής Κληρονομιάς Κυρίλλου και Μεθοδίου

 

Το έτος 2013 γιορτάσαμε τα 1150 χρόνια απο την ιεραποστολή των Αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου στη Μεγάλη Μοράβια.
Στην κορύφωση των εκδηλώσεων διοργανώθηκε Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο με τίτλο ” Κύριλλος και Μεθόδιος: Το Βυζάντιο και ο κόσμος των Σλάβων ”.

 

Πρόσκληση

Πρόγραμμα

Επιστημονική Επιτροπή

Πρακτικά

Κατάσταση Ονομάτων