Γενικός Συντονιστής του Κέντρου

Νίκος Καψάλης

 

kapsalis78@gmail.com

Εκπαίδευση – Κατάρτιση

 • Πτυχίο Οικονομικών Α.Β.Σ.Θ. , Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
 • Πτυχίο Νομικής Σχολής Α.Π.Θ
 • Πτυχίο Επιτελούς Εθνικής Άμυνας – Σχολή Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ)

 

Επαγγελματική Εμπειρία

 • Επιτελής Υπουργείου Προεδρίας Κυβέρνησης
 • Ακόλουθος Υ.Π.ΕΞ
 • Διοικητής – Δ/ντής Υ.Π.Π. Υποδιεύθυνσης Θεσσαλονίκης
 • Διοικητής Γενικού Νοσοκομείου Χαλκιδικής
 • Στρατηγική και διεθνείς σχέσεις
 • Ηγεσία – Διοίκηση
 • Οικονομικά

 

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Διακρίσεις, Βραβεία, Τιμητικά Διπλώματα
 • Διαλέξεις-παράδοση μαθημάτων (Εθνική πολιτική – Στρατηγική ανάλυση
  – Ψυχολογικές επιχειρήσεις, Ορθολογιστική αξιοποίηση προσωπικού και πόρων)
 • Εκπόνηση μελετών
 • Επιμορφωτικά προγράμματα (σεμινάρια – συνέδρια) σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων

 

Λοιπές δραστηριότητες

 • Μέλος – Εταίρος της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών
 • Μέλος της Φιλοπτώχου Αδερφότητας Ανδρών θεσσαλονίκης
 • Ιδρυτικό Μέλος της Εταιρείας «Βυζαντινή Θεσσαλονίκη»
 • Μέλος του Συνδέσμου Επιτελών Εθνικής Άμυνας